1. Serwis internetowy Tunanoc.pl zapewnia ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Zobowiązanie Serwisu wynikające ponadto z zasady poszanowania praw osobistych  zmierza do budowania i utrzymywania zaufania każdego użytkownika.
  2. Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w procesie rejestracji, jak i dalszych etapach użytkowania Serwisu. Dodatkowo nasze serwery rejestrują informacje udostępniane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie przeglądania stron internetowych.
  3. W procesie doskonalenia Serwisu i dostosowywania jego funkcjonalności dla potrzeb wszystkich użytkowników zbierane dane mogę być przekazywane również podmiotom współpracującym z Serwisem. Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów zarówno Serwis jak i osoby trzecie mogą przesyłać użytkownikom treści reklamowe i marketingowe w zakresie ich działalności.
  4. Pełne korzystanie z Serwisu możliwe jest po zalogowaniu i po wprowadzeniu odpowiedniego hasła zabezpieczającego przed możliwością uzyskania danych przez osoby trzecie. Hasło wprowadzone przez użytkownika powinno być skonstruowane w sposób możliwe bezpieczny, aby wykluczyć niebezpieczeństwo jego przejęcia przez osoby nieuprawnione.
  5. Serwis nie odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych samodzielnie udostępnianych przez użytkowników i dane te nie są objęte Polityką Prywatności.
  6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). jest WXQ Kamil Pyziak, 26-604 Radom, ul. Kościelna 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Radomiu.
  7. Każdy użytkownik, którego dane osobowe zostały udostępnione, ma prawo do ich przeglądania i aktualizowania.
  8. Dla korespondencji użytkownika z Administratorem przeznaczony jest odrębny adres email kontakt@tunanoc.pl, na który można przesyłać wszelkie informacje, uwagi czy też zastrzeżenia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.
  9. Zabezpieczenie danych osobowych użytkowników Serwisu zagwarantowane jest bezpiecznym i stabilnym systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora.